Thông báo đăng ký tham gia Chương trình đào tạo quản trị Internet tại Hàn Quốc năm 2018

Công ty TNHH Phần mềm Phương Chi thông báo tuyển dụng
09/05/2018
SVMC2
Chương trình thực tập tại SVMC “SVMC INTERNSHIP PROGRAM”
10/05/2018

Chương trình đào tạo quản trị Internet Châu Á Thái Bình Dương là chương trình phát triển năng lực về Internet được tổ chức thường niên bởi tập đoàn quản lý tên miền quốc tế và Internet (ICANN). Mục đích của chương trình là nâng cao sự hiểu biết của người tham dự về các vấn đề quản trị Internet. Thông qua chương trình, người tham dự có thể tạo mạng lưới vùng, đóng góp trong lĩnh vực quản trị Internet cho các tổ chức quốc tế, Khu vực và Việt Nam như tổ chức KIGA, APNIC, ISOC, APTLD và ICANN…… Ngoài ra, người tham dự còn có thể hiểu thêm về tầm quan trọng khi tham gia các diễn đàn quốc tế như Diễn đàn quản trị Internet Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương và Diễn đàn Quản trị Internet UN.
Đây là cơ hội cho giới trẻ được thể hiện, học hỏi, giao lưu chia sẻ với bạn bè quốc tế về các chủ đề quản trị internet, kết nối với cộng đồng Internet APAC.
Thông tin về chương trình:
– Thời gian: 23/7/2018 – 27/07/2018 (chưa kể thời gian đi đường)
– Địa điểm: Đại học Quốc gia Chonnam, Gwang-ju, Hàn Quốc
– Đối tượng: Sinh viên, Học viên và giảng viên trẻ của Học viện (có độ tuổi từ 18-35), đang nghiên cứu đến các vấn đề quản trị Internet và các hoạt động quốc tế. Người tham dự chương trình bắt buộc phải hoàn thành các môn học online do ISOC và ICANN cung cấp, thanh thạo tiếng Anh và tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp cũng như ngoại khóa
+) Thời gian đăng ký tham gia chương trình: 23/04/2018 – 18/05/2018.
+) Kinh phí: ICANN tài trợ toàn bộ kinh phí cho người tham dự
+) Linh đăng ký tham dự: https://fellowship.apnic.net/
+) Thông tin liên hệ cô Triệu Phương Thảo, Phòng QLKH&HTQT, tầng 2 nhà A1 (ĐT: 0974442735) 

101 lượt xem