Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 4 năm 2018

tracuuketqua
Quyết định về việc Công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ tháng 4 năm 2018
24/04/2018
1 OLp toan
Sinh viên Học viện giành giải cao tại Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2018
25/04/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 04 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:

  •  Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo)

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại mục Tốt nghiệp Văn bằng trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://portal.ptit.edu.vn/

Học viện thông báo và đề nghị:

  •  Phòng Chính trị và công tác sinh viên xây dựng kế hoạch và tổ chức buổi lễ phát bằng cho sinh viên.
  • Phòng Giáo vụ có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo Hà Nội về kế hoạch lễ phát bằng.
  • Học viên của cơ sở đào tạo phía Bắc không đến nhận bằng bằng theo kế hoạch sẽ hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại phòng Phát bằng, tầng 2 nhà A1 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Danh sách chi tiết file đính kèm:

Quyết định

Dạnh sách kèm theo

749 lượt xem