Thông báo chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia) theo diện học bổng Eramus+, năm học 2018-2019

Thông báo chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia) theo diện học bổng Eramus+, năm học 2018-2019
18/06/2018
Novaon sua
Tập đoàn Digital Novaon thông báo tuyển dụng
18/06/2018

Thực hiện Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) và Đại học Palermo (Italia), Học viện thông báo chương trình và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên giữa Học viện và Đại học Palermo (Italia), năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự, xét tuyển

a) Học bổng trao đổi sinh viên: 03 chỉ tiêu, là sinh viên năm thứ 3 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử hệ đào tạo chính quy của Học viện đáp ứng được các yêu cầu xét tuyển theo quy định của chương trình. Thời gian tham dự chương trình kéo dài trong 4,5 tháng, dự kiến từ đầu tháng 9/2018 đến hết tháng 1/2019.

b) Chương trình trao đổi cán bộ hành chính kỹ thuật: 01 chỉ tiêu, là cán bộ đang công tác tại các phòng ban, trung tâm chức năng của Học viện, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, đáp ứng các yêu cầu xét tuyển theo quy định của chương trình. Thời gian tham dự chương trình kéo dài 8 ngày (dự kiến triển khai trong tháng 9/2018).

2. Ngôn ngữ học tập, giảng dạy, làm việc: Tiếng Anh.

3. Tiêu chí tuyển chọn

a) Đối với sinh viên: điểm trung bình các môn chuyên ngành đạt từ 2.8 trở lên; có chứng chỉ trình độ tiếng Anh từ B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên; ưu tiên (không bắt buộc) sinh viên có thêm trình độ tiếng Italia tương đương A2 (CEFR).

b) Đối với cán bộ hành chính kỹ thuật: có trình độ tiếng Anh từ B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên; có ít nhất 03 năm công tác tại Học viện;

4. Quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ

a) Đối với sinh viên

– Quyền lợi:

+ Được Cộng đồng Châu Âu đài thọ chi phí vé máy bay 2 chiều (tối đa €1100) và chi phí ăn ở, đi lại (€850/tháng) trong thời gian tham gia chương trình trao đổi. Sinh viên trực tiếp làm thủ tục thanh quyết toán với Đại học Palermo theo hướng dẫn của đối tác và chương trình.

+ Sinh viên được miễn học phí tại Học viện trong học kỳ tham gia trao đổi;

+ Kết quả học tập của sinh viên trong thời gian trao đổi tại Đại học Palermo được Học viện công nhận tương đương đối với các môn học có trong danh sách tại phụ lục kèm theo.

– Trách nhiệm, nghĩa vụ:

+ Hoàn thành việc đăng ký, nộp hồ sơ tham dự chương trình đúng hạn (trước ngày 15/7/2018) và thực hiện đầy đủ các mức phí quản lý hành chính theo quy định của Học viện áp dụng đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi;

+ Cam kết tuân thủ nghiêm túc nội quy và quy định của trường Đại học Palermo và nước sở tại khi tham gia học tập tại trường đối tác nếu được lựa chọn, có báo cáo kết quả học tập sau khi hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên

b) Đối với cán bộ

– Quyền lợi: được Cộng đồng Châu Âu tài trợ chi phí vé máy bay 2 chiều (tối đa €1100) và chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia chương trình trao đổi (€120/ngày). Cán bộ trực tiếp làm thủ tục thanh quyết toán với Đại học Palermo theo hướng dẫn của đối tác và chương trình.

– Trách nhiệm, nghĩa vụ: Thực hiện nghiêm túc nội quy và quy định của trường Đại học Palermo và nước sở tại khi tham gia trao đổi; hoàn thành đầy đủ các nội dung công việc đã thống nhất với Đại học Palermo; có báo cáo kết quả công tác sau khi về nước.

5. Lệ phí và thị thực

– Giảng viên, sinh viên và cán bộ được lựa chọn có nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ xin visa và đóng lệ phí xin thị thực theo quy định của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam.

– Sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình phải nộp lệ phí quản lý hành chính theo quy định của Học viện là 10.000.0000 đ (Mười triệu đồng).

6. Quy trình tuyển chọn

a) Đối với sinh viên

– Học viện (Trung tâm ĐTQT làm đầu mối) tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên và tổng hợp, chuyển danh sách đăng ký cho phía trường đại học Palermo xem xét, lựa chọn. Trong trường hợp số sinh viên đăng ký hợp lệ nhiều hơn chỉ tiêu được cấp, Học viện (Trung tâm ĐTQT) sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên với các trọng số xét như sau: Kết quả học tập: 60%; Tiếng Anh: 25%; Thư trình bày nguyện vọng: 15%;

– Trường Đại học Palermo thẩm định và ra quyết định cuối cùng về danh sách sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình;

– Học viện ra quyết định cử sinh viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại trường tại Đại học Palermo.

b) Đối với cán bộ hành chính kỹ thuật

– Học viện (Trung tâm ĐTQT làm đầu mối) tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cán bộ hành chính kỹ thuật và chuyển danh sách đăng ký cho trường đại học Palermo xem xét, lựa chọn;

– Trường Đại học Palermo thẩm định và ra quyết định cuối cùng về danh sách cán bộ được lựa chọn tham gia chương trình;

– Học viện (phòng TCCB-LĐ làm đầu mối) thực hiện các thủ tục, quyết định cử cán bộ tham gia chương trình trao đổi.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Đối với sinh viên:

– Thư ứng tuyển (Tiếng Anh và Tiếng Việt): trình bày về bản thân, nguyện vọng và lý do lựa chọn chương trình (tối đa 2 trang A4);

– Bảng điểm cập nhật đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản photo);

– Thư tiến cử (nếu có).

b) Đối với giảng viên, cán bộ quản lý:

– Thư ứng tuyển (Tiếng Anh và Tiếng Việt): trình bày về bản thân, nguyện vọng và lý do lựa chọn chương trình (tối đa 2 trang A4);

– Bản thuyết minh kế hoạch làm việc dự kiến.

– Lý lịch 2C;

– Bản sao hợp lệ bằng cấp;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản photo);

Hồ sơ dự tuyển xin gửi, nộp trực tiếp về Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Học viện (và bản mềm qua email: phuongnm@ptit.edu.vn) trước ngày 15/7/2018. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo Quốc tế, tầng 5, Nhà A1, Cơ sở đào tạo Hà Đông (bà Nguyễn Minh Phượng, điện thoại: 0904686077, 0243 352 5741)./.

154 lượt xem