Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 – Đợt 2

Lễ tổng kết, trao bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ năm 2019 đợt 1
14/06/2019
Thông báo mức thu học phí năm học 2019 – 2020
15/06/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 06 năm 2019. Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

288 lượt xem