Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Tháng 06 năm 2018

1 NLM Thi
Sinh viên PTIT cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đạt giải Ba Đông Nam Á tại cuộc thi ASEAN Youth Video Contest 2018
29/06/2018
logo thong bao
Thông báo về việc sơ kết học kỳ 2 năm học 2017-2018
03/07/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tháng 06 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:
– Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo)

– Danh sách Nghiên cứu sinh  được cấp bằng tốt nghiệp Đại học vừa học vừa làm (chi tiết kèm theo)

– Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học giáo dục từ xa (chi tiết kèm thèo)

– Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy (chi tiết kèm thèo)

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại mục Tốt nghiệp Văn bằng trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://portal.ptit.edu.vn/
Học viện thông báo và đề nghị:

  • Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các Học viên của cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh được biết; xây dựng kế hoạch tổ chức phát bằng cho các học viên và báo cáo Học viện (phòng Đào tạo) trước 01 tuần.
  • Phòng giáo vụ  và Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 có trách nhiệm thông báo cho các Sinh viên được biết.
  • Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc đến nhận bằng hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại phòng Phát bằng, tầng 2 nhà A1 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

CV 467

1336 lượt xem