Thông báo số 2 về chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho ICT

1 khoa-hoc-3-768x374
Hội thảo khoa học sinh viên năm 2018
30/03/2018
anh cu nhan
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chỉ sử dụng duy nhất 1 phương thức xét tuyển
02/04/2018

Được sự tài trợ của Công ty Motorola Solutions Foundation, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển chọn và tài trợ nghiên cứu theo “Chương trình học bổng và nghiên cứu phát triển ICT tiên tiến”, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu của chương trình:

– Khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu của sinh viên/ giảng viên về ICT và đổi mới ICT có chất lượng cao;

– Tạo điểu kiện cho sinh viên/giảng viên PTIT có cơ hội trao đổi học thuật, cập nhật kiến thức và tham gia các hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trình độ cao;

– Góp phần nâng cao uy tín khoa học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trường hàng đầu về ICT.

II. Nội dung chính của chương trình:

– Hỗ trợ nghiên cứu Motorola (Motorola research excellence grant).

– Tổ chức Hội thảo, khóa học về Smart City.

– Trại hè thành phố thông  minh Motorola (Motorola Smart City Summer camp).

III. Kế hoạch thực hiện.

1. Tài trợ các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực ICT

1.1. Đối tượng: Nghiên cứu sinh, sinh viên nghiên cứu về lĩnh vực ICT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

1.2. Nội dung chương trình hỗ trợ:

Chương trình hỗ trợ một phần chi phí nghiên cứu, chi phí xuất bản bài báo chi phí tham gia hội thảo cho 10 nhóm nghiên cứu có đề xuất chất lượng.

1.3. Kết quả nghiên cứu:

Các nhóm được hỗ trợ cần có kết quả nghiên cứu đạt chất lượng cao, có sản phẩm nghiên cứu và các giải pháp về các nội dung liên quan đến thành phố thông minh. Kết quả nghiên cứu được công bố trong các tạp chí đầu ngành trong nước, hội thảo quốc tế và các tạp chí khoa học quốc tế.

1.4. Thời hạn

– Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký đề xuất nghiên cứu: trước ngày 16/4/2018/

– Thời hạn công bố các nhóm đễuất nghiên cứu được duyệt và mức kinh phí dự kiến chương trình hỗ trợ: ngày 26/4/2018.

– Thời hạn nộp báo cáo kết quả nghiên cứu: trước ngày 15/9/2018.

– Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết: tháng 11/2018

1.5. Hồ sơ bao gồm:

1) Lý lịch khoa học của các thành viên nhóm nghiên cứu

2) Nội dung đề xuất (theo mẫu, không quá 10 trang)

2. Tổ chức Hội thảo và khóa học về Smart City

1.1. Đối tượng: Giảng viên, nghiên cứu sinh,, sinh viên nghiên cứu về lĩnh vực ICT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

1.2. Nội dung chương trình:

– Tổ chức Hội thảo khoa học về Smart City.

– Tổ chức các khóa học bồi dưỡng về Smart City cho nghiên cứu viên, sinh viên viễn thông.

1.3: Thời gian tổ chức: Từ tháng 7-8/2018

3. Tổ chức Trại hè Smart City Motorola

1.1. Đối tượng:

– Giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên nghiên cứu về lĩnh vực ICT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

– Các tổ chức, doanh nghiệp ICT hàng đầu tại Việt Nam – Đối tác chiến lược của khoa Viễn thông 1.

1.2. Nội dung chương trình:

– Giới thiệu các thành quả nghiên cứu.

– Phổ biến kiến thức về thành phố thông minh.

– Tổ chức tọa đàm, trao đổi về ICT.

– Tổ chức workshop và triển lãm về thành phố thông minh.

1.3. Thời gian tổ chức: Tháng 9/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông kính mời các nghiên cứu sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp quan tâm, xem thêm thông tin trên trang thông tin điện tử của Học viện (http://ptit.edu.vn) và gửi đề xuất nghiên cứu, báo cáo hội thảo, tham dự hội thảo, tọa đàm về ICT, báo cáo tại workshop Smart City và tham dự triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm Smart City về Ban Điều phối chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola 2018. Điện thoại: 024.3854 9352; email:chaulh@ptit.edu.vn.

Mẫu đơn đăng ký tham gia: mau DK chuong trinh hoc bong Motorola

 

 

133 lượt xem