Thông báo chấm kết quả phúc khảo bài thi tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN HÀ DƯƠNG
04/12/2017
Show all
logo120

Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông thông báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017 như sau: