01/03/2018
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 File đính kèm
06/12/2017
logo120

Thông báo chấm kết quả phúc khảo bài thi tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông thông báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 […]
19/06/2017
logo120

Thông báo mời viết bài cho Hội nghị khoa học

Thông báo mời viết bài cho Hội nghị khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”
26/04/2017
logo120

Thông báo v/v tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2017

Thông báo v/v tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2017  
26/04/2017
logo120

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Đề án tuyến sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Quy chế tuyển sinh và đào tọa trình độ tiến sĩ Thông tư ban […]
20/03/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH  dưới sự hướng dẫn của […]
18/01/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN TU TRUNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN TU TRUNG dưới sự hướng dẫn của TS. […]
12/01/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CAO XUÂN TUẤN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CAO XUÂN TUẤN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Trung […]
06/12/2016
untitled-1

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông […]
06/12/2016
untitled-1

Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối […]