02/07/2018
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Thị Ngọc Anh

Tên đề tài luận án : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO DỊCH TẢ DỰA TRÊN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH […]
13/06/2018
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Dương Trần Đức

Tên đề tài: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG INTERNET Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính Mã […]
14/05/2018
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Trần Minh Anh

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG MẠNG SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông Mã […]
14/03/2018
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Tu Trung

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên […]
25/12/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Trung Hiếu

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nhóm nhân cyclic và mã cyclic trên vành đa thức Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: […]
25/12/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Danh Cường

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ VÀ GIÁM SÁT THUÊ BAO GSM ĐẶC THÙ QUA GIAO DIỆN VÔ TUYẾN Chuyên ngành: Kỹ […]
27/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Đặng Vũ Tùng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Phân hạng và dự đoán Gen liên quan đến lệnh bằng các thuật toán dựa trên mạng sinh […]
27/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Hồng Sơn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng mạng chuyển mạch gói quang (OPS)” Chuyên ngành: Kỹ thuật […]
22/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Toàn Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu xây dựng một lớp hàm băm mở rộng mới và khả năng ứng dụng” Chuyên ngành: […]
13/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Thị Thúy Hà

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG ĐỊNH TUYẾN MẠNG NGANG HÀNG P2P Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông […]