22/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Toàn Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu xây dựng một lớp hàm băm mở rộng mới và khả năng ứng dụng” Chuyên ngành: […]
13/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Thị Thúy Hà

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG ĐỊNH TUYẾN MẠNG NGANG HÀNG P2P Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông […]
07/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Hà Dương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đề xuất phương pháp phân tích và phát hiện lưu lượng bất thường trên mạng internet […]
07/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Chính Nghĩa

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các phương pháp rút gọn thuộc tính và sinh luật quyết định theo tiếp cận tập […]
06/10/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Mạnh Tuấn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC TRUYỀN TRÊN MẠNG IP BẰNG […]
06/10/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Ngọc Điệp

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp mật mã vào quá trình truyền tin đảm bảo an […]
08/09/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Minh Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Các hệ mật dựa trên vành đa thức chẵn Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 62.52.02.03 Họ tên […]
08/08/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Xuân Tuấn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm tài liệu dựa trên công thức toán Chuyên ngành: Hệ thống thông […]
30/05/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Huỳnh Nguyên Chính

Tiêu đề GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN NHANH CÁC HOT-IP TRONG HỆ THỐNG MẠNG VÀ ỨNG DỤNG Tác giả Huỳnh Nguyên Chính Chuyên ngành Hệ thống […]
05/04/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Văn Chính

Tiêu đề VỀ TRUYỀN THÔNG KẾT HỢ TRONG MÔI TRƯỜNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC: CẢI THIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG THỨ CẤP. Tác […]