03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hoàng Minh […]
03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. PHẠM MẠNH TUẤN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. PHẠM MẠNH TUẤN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Mỹ […]
13/10/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO MINH THẮNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CAO MINH THẮNG dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình […]
21/08/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO XUÂN TUẤN

 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS.CAO XUÂN TUẤN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Trung Hùng […]
24/07/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. HUỲNH NGUYÊN CHÍNH

NCS.HUỲNH NGUYÊN CHÍNH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc và TS. Tân Hạnh Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, […]
26/04/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO THÁI PHƯƠNG THANH

NCS.CAO THÁI PHƯƠNG THANH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Công Hùng và PGS.TS. Hà Hải Nam Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]
26/04/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN VĂN CHÍNH

NCS. NGUYỄN VĂN CHÍNH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo và TS. Nguyễn Lương Nhật Sẽ bảo vệ luận án tiến […]
15/12/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI

NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Chử Đức Trình và TS. Nguyễn Ngọc Minh Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]
15/12/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Từ Minh Phương và TS. Phạm Văn Cường Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]
29/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS.NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP   dưới sự hướng dẫn của […]