08/09/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Minh Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Các hệ mật dựa trên vành đa thức chẵn Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 62.52.02.03 Họ tên […]
21/08/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO XUÂN TUẤN

 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS.CAO XUÂN TUẤN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Trung Hùng […]
08/08/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Xuân Tuấn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm tài liệu dựa trên công thức toán Chuyên ngành: Hệ thống thông […]
24/07/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. HUỲNH NGUYÊN CHÍNH

NCS.HUỲNH NGUYÊN CHÍNH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc và TS. Tân Hạnh Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, […]
30/05/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Huỳnh Nguyên Chính

Tiêu đề GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN NHANH CÁC HOT-IP TRONG HỆ THỐNG MẠNG VÀ ỨNG DỤNG Tác giả Huỳnh Nguyên Chính Chuyên ngành Hệ thống […]
26/04/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO THÁI PHƯƠNG THANH

NCS.CAO THÁI PHƯƠNG THANH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Công Hùng và PGS.TS. Hà Hải Nam Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]
26/04/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN VĂN CHÍNH

NCS. NGUYỄN VĂN CHÍNH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo và TS. Nguyễn Lương Nhật Sẽ bảo vệ luận án tiến […]
05/04/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Văn Chính

Tiêu đề VỀ TRUYỀN THÔNG KẾT HỢ TRONG MÔI TRƯỜNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC: CẢI THIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG THỨ CẤP. Tác […]
24/03/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Thái Phương Thanh

Tiêu đề GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO BĂNG THÔNG, ĐỘ TRỄ Tác giả Cao Thái Phương Thanh Chuyên ngành Hệ thống thông […]
15/12/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI

NCS. NGUYỄN ĐẮC HẢI dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Chử Đức Trình và TS. Nguyễn Ngọc Minh Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]