13/06/2018
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Dương Trần Đức

Tên đề tài: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG INTERNET Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính Mã […]
14/05/2018
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Trần Minh Anh

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG MẠNG SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông Mã […]
14/03/2018
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Tu Trung

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh viễn thám đa phổ dựa trên […]
01/03/2018
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN TRUNG HIẾU

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN TRUNG HIẾU dưới sự hướng dẫn của GS.TS. […]
26/01/2018
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. LÊ DANH CƯỜNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. LÊ DANH CƯỜNG dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. […]
25/12/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Trung Hiếu

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nhóm nhân cyclic và mã cyclic trên vành đa thức Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: […]
25/12/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Danh Cường

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ VÀ GIÁM SÁT THUÊ BAO GSM ĐẶC THÙ QUA GIAO DIỆN VÔ TUYẾN Chuyên ngành: Kỹ […]
25/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. ĐẶNG VŨ TÙNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. ĐẶNG VŨ TÙNG dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
25/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO HỒNG SƠN

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CAO HỒNG SƠN dưới sự hướng dẫn của TS. […]
14/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN TOÀN THẮNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN TOÀN THẮNG dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. […]