Lớp tập huấn “Xây dựng mô hình và triển khai thực hành lối sống xanh” dành cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

[ 28/9] Chào sinh viên PTIT 2017- Hội trường A2
02/10/2017
samsung-logo-540x334
Thông báo chương trình “Học bổng Tài năng Samsung – STP 2017”.
04/10/2017

Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng mô hình và triển khai thực hành lối sống xanh”. Đây là chương trình tập huấn về kiến thức, kỹ năng và mô hình thực hành lối sống xanh cho sinh viên năm 2017 trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng mô hình và triển khai thực hành lối sống xanh tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, áp dụng thí điểm tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội”.

Với mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về bảo vệ và cải thiện môi trường sống xung quanh, chương trình sẽ giúp sinh viên Học viện tìm hiểu các chuyên đề: Tổng quan về lối sống xanh; Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển nền kinh tế theo hướng xanh hóa; Một số mô hình thực hiện lối sống xanh (Mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái; Mô hình tái chế sử dụng chất thải hiệu quả, Mô hình sống xanh trong cộng đồng, Mô hình xây dựng văn phòng xanh; Mô hình quản lý chất thải rắn hiệu quả tại cộng đồng…). Đặc biệt, chuyên đề Kỹ năng tổ chức thực hành lối sống xanh đã tạo được sự hưởng ứng tích cực của sinh viên khi các báo cáo viên đã chia sẻ những kinh nghiệm về cách thức tổ chức các chương trình giao lưu, các hoạt động trải nghiệm về lối sống xanh…

Chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên Học viện tham gia.

1

2

3

4

544 lượt xem