Đề tài, dự án cấp Nhà nước năm 2018

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA NĂM 2018
STT Nội dung Chương trình KHCN Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thông tin di động chuyên dụng chuyển tiếp vệ tinh phục vụ vùng sâu vùng xa, biển đảo và các trường hợp khẩn cấp,
Mã số: VT-CN.04/18-20
Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ Trụ TS. Nguyễn Ngọc Minh 2018-2020
2 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá cấp độ an toàn, cảnh bảo nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho các trang thông tin/cổng thông tin điện tử
Mã số: KC.01.08/16-20
Nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải 2018-2020
3 Phát triển, ứng dụng hệ thống xác thực bảo mật đa vai trò sử dụng vân tay trong lĩnh vực an ninh, ngân hàng
Mã số: 01/2018/CNC-HĐKHCN
Phát triển một số ngành công nghiêp công nghệ cao – Bộ Công thương Chủ nhiệm: TS. Trần Thiện Chính
Chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
2018-2020
4 Phương pháp điểm bất động giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp và ứng dụng
Mã số: 101.02-2017.15
NAFOSTED PGS.TS. Phạm Ngọc Anh 2018-2020
5 Bộ ghép kênh phân chia bước sóng hiệu suất cao sử dụng ống dẫn sóng plasmonics cấu trúc nano cho thông tin quang
Mã số: 1103.03-2017.61
NAFOSTED TS. Trương Cao Dũng 2018-2020
6 Nâng cao hiệu năng mạng vô tuyến chuyển tiếp sử
dụng các giao thức truyền đa chặng cộng tác dưới sự tác động
của giao thoa đồng kênh và suy giảm phần cứngMã số: 102.04-2017.317
NAFOSTED TS. Trần Trung Duy 2018-2020