Đề tài, dự án cấp Nhà nước năm 2016

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA NĂM 2016
STT Nội dung Chương trình KHCN Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Thiết kế và tối ưu hiệu năng mạng truyền tải quang dung lượng lớn cấp phát phổ tần hiệu quả và băng thông linh hoạt cho mạng Internet tương lai
Mã số: 102.02-2015.39
NAFOSTED TS. Lê Hải Châu 2016-2018
2 Thiết kế và phân tích hiệu năng mạng backhaul/fronthaul di động thế hệ tiếp theo
Mã số: 102.02-2015.06
NAFOSTED PGS.TS. Đặng Thế Ngọc 2016-2018