Nhiệm vụ Khoa học công nghệ

08/09/2018
logo thong bao

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2017

  STT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu Nghiên cứu hoàn thiện công cụ đo kiểm, phân tích và đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ 4G (LTE/LTE Advanced) ĐT.002/17 Bộ TT&TT Học viện Công nghệ […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2016

  TT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng dịch vụ di động 4G (LTE) 04-16-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2015

  TT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì Chủ trì ĐT Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Nghiên cứu phương pháp đo giản đồ bức xạ anten và ứng dụng trong thông tin di động ở Việt Nam 05-15-KHKT-SP Bộ TT&TT Học viện Công nghệ BCVT-Viện KHKTBĐ ThS. […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CÂP BỘ NĂM 2014

                                                                                                                                                           […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP HỌC VIỆN NĂM 2017

  STT Tên đề tài, mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu 1.        Phương pháp xấp xỉ trong-ngoài cho bài toán bất đẳng thức biến phân 01-HV-2017-CB1 Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS Phạm Ngọc Anh […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP HỌC VIỆN NĂM 2016

  STT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Mô hình cân bằng kinh tế Nash và thuật toán Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 PGS.TS Phạm Ngọc Anh 2016 2016 2 Điều kiện cần cực […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP HỌC VIỆN NĂM 2015

  STT Tên, mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu 1 Nghiên cứu về Mô hình cân bằng và ứng dụng 01-2015-HV-CB1-KHTN Cấp Học viện Khoa Cơ Bản 1 PGS.TS. Phạm Ngọc Anh 2015 2015 2 Bất đẳng thức biến phân […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP HỌC VIỆN NĂM 2014

  STT Tên đề tài, Mã số đề tài Cấp quản lý đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Năm nghiệm thu 1. Phương pháp chiếu để giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp 01-HV-2014-CB Học viện Công nghệ BCVT Khoa Cơ bản 1 ThS. Trần Việt Anh […]