Thông báo tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Quyết định công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2018
12/07/2018
Thông báo tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến
13/07/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giới thiệu toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (của Bộ Giáo dục và Đào tạo) dành cho thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

File tài liệu đính kèm: 1.1 HDSD_dieuchinhNV_Tructiep_TS-2018

494 lượt xem