Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt Tháng 10 năm 2017

1
Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giao lưu với Lưu học sinh Lào
03/11/2017
Face Partners at The Click on the Mouse
04/11/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt Tháng 10 năm 2017 của Học viên cho các sinh viên có tên sau:

Danh sách sinh viên được cấp bằng (chi tiết ở file đính kèm)

http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/853-cap-bang-Thang-10.2017.pdf

614 lượt xem