THÔNG BÁO V/v Nhắc nợ học lại và kế hoạch thu học lại tính đến kỳ I năm học 2017-2018

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018
09/03/2018
Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2017 và các sinh viên khóa trước học trả nợ
14/03/2018
Show all

Kính gửi: các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 829/TB-HV ngày 25/10/2017 về việc thu học lại kỳ I năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy cơ sở Hà Nội ;

Căn cứ vào sổ theo dõi thu học lại của sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy tính đến ngày 01/03/2018;

Học viện thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành trách nhiệm nộp học lại.(Có danh sách kèm theo)

Để thực hiện nghiêm túc các quy chế của Học viện trong công tác thu nộp học lại, Học viện thông báo nhắc nợ và kế hoạch thu học lại đợt cuối của các kỳ học từ kỳ I năm học 2017-2018 trở về trước như sau:

  1. Mức thu:

Áp dụng theo Quyết định của Giám đốc Học viện về mức thu học lại từng năm học.

  1. Thời gian thu: Từ ngày 05/03/2018 đến hết ngày 20/03/2018

            Sinh viên có trách nhiệm đối soát số nợ học lại. Sau thời hạn trên, những sinh viên chưa nộp học lại sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

  1. Hình thức thu:

       –    Nộp tiền mặt: Sinh viên nộp tiền học lại tại Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa.

–    Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Học lại kỳ của sinh viên:.., Lớp:.., Mã sinh viên:…; Số ĐT…

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp. (ĐT: 024.33.113.166)

Tải về: Toàn văn thống báo+ Danh sách SV nợ