Thông báo: V/v Kế hoạch thu học lại, học cải thiện điểm học kỳ phụ (kỳ hè), năm học 2017-2018

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2018-2019
24/07/2018
Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2018 – 2019
30/07/2018

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học kỳ phụ  năm học 2017-2018 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt ngày 10/7/2018;

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-HV ngày 16/8/2017, về việc ban hành mức thu học lại; thi lại; thu khác từ đào tạo năm học 2017-2018;

Học viện thông báo như sau:

  1. Mức thu: Áp dụng theo Quyết định số 722/QĐ-HV ngày 16/8/2017.
  2. Thời gian thu: Từ ngày 18/7/2018 đến hết ngày 15/8/2018.

– Sinh viên hoàn thành trách nhiệm nộp tiền theo thời gian đã được Học viện thông báo. Sau thời hạn trên, những sinh viên chưa nộp tiền sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

  1. Hình thức thu:

Nộp tiền mặt: Sinh viên nộp tiền tại bộ phận Kế toán- Văn phòng giao dịch một cửa.

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Học lại kỳ..của sinh viên:..Lớp:SV:..Số điện thoại…

Học viện thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Bộ phận kế toán – Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166)

Tải về:

Toàn văn thông báo + các mức thu