Thông báo V/v: Kế hoạch thu học lại của sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP
03/01/2018
Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
05/01/2018
Show all

Căn cứ thông báo số 103/TB-GV ngày 3/11/2017 về việc tổ chức các lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn.

Căn cứ tờ trình số 102/TTr-GV ngày 3/11/2017 về việc tổ chức lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn.

Căn cứ tờ trình số 120/TTr-GV ngày 20/12/2017 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt danh sách đăng ký học lại của sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn.

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-HV ngày 16/8/2017, về việc ban hành mức thu học lại; thi lại; thu khác từ đào tạo năm học 2017-2018

Học viện thông báo như sau:

  1. Mức thu: Áp dụng theo Quyết định số 722/QĐ-HV ngày 16/8/2017.( Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
  2. Thời gian thu: Từ ngày 27/12/2017 đến hết ngày 12/1/2018.
  3. Địa điểm thu: Bộ phận kế toán – Văn phòng giao dịch một cửa.

4.Yêu cầu:

– Sinh viên hoàn thành trách nhiệm nộp tiền theo thời gian đã được Học viện thông báo.

Sau thời hạn trên, những sinh viên chưa nộp tiền sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Bộ phận kế toán – Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166)

Tải về: Toàn văn thông báo