Thông báo: V/v Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo V/v: Kế hoạch thu học lại các môn học được tổ chức trong học kỳ phụ năm học 2016-2017
01/08/2017
THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2017-2018
14/08/2017

Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 năm học 2016-2017, cho các đối tượng SV hệ niên chế, sinh viên hoãn thi có phép. Cập nhật lịch thi phòng máy (16/08/2017). Cụ thể như sau: sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 2016-2017 (Cập nhật 16/08/2017)