Thông báo V/v Điều chỉnh lịch thi môn tin học cơ sở 3 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 05/2018
31/05/2018
Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2017-2018 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
01/06/2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp Tin học cơ sở 3 (các nhóm 01, 02, 03, 04, 06, 07)

Về việc điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở 3 (các nhóm trên) đã được nhà trường thông báo trên website phòng Giáo vụ và giảng viên đã thông báo trực tiếp trên lớp. Do lịch thi trên trang cá nhân của sinh viên cập nhật chậm nên có một số trường hợp sinh viên chưa tham gia thi trong ngày 01/06. Để tạo điều kiện cho sinh viên được dự thi môn Tin học cơ sở 3 các nhóm trên, phòng Giáo vụ thông báo:

– Sinh viên chưa tham gia thi môn Tin học cơ sở 3 trong ngày 01/06 đề nghị trong các ngày 02 và 03/06 có mặt tại phòng 609-A3 (sáng từ 8h, chiều từ 13h) để được giảng viên hỏi thi.

– Trong trường hợp sinh viên không dự thi được trong các ngày 01,02 và 03/06, sinh viên làm đơn nộp tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD – tầng G nhà A2 (thầy Nguyễn Hoa Cương) để được xếp lịch thi sang ngày 20/06.

Trân trọng thông báo ./.