Thông báo: V/v Danh sách sinh viên được xét Miễn học/ Miễn thi – chuyển đổi điểm các học phần Tiếng anh (Đợt 2 – 2018)

Thông báo: V/v Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018
12/06/2018
Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch học GDQP-AN kỳ hè 2018
19/06/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên các khóa 2014 được xét miễn học miễn thi, chuyển đổi  và công nhận điểm các học phần Tiếng Anh Đợt 2-2018.
Các trường hợp  có sai sót, thắc mắc đề nghị làm đơn nộp tại Văn phòng một cửa (Phòng Giáo vụ) trước ngày 23/06/2018 để được giải đáp.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách SV được miễn học/miễn thi tiếng anh đợt 2-2018