Thông báo: V/v Danh sách sinh viên đã đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 2018

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 9/2018
10/09/2018
Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2018
11/09/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2014 đã đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2018. Đề nghị các sinh viên này thực hiện đúng theo kế hoạch đã công bố.

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên đăng ký thi

Kế hoạch tổ chức đăng ký thi chuẩn đầu ra