Thông báo: Danh sách sinh viên D13, L15 khối kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 2/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên được miên học miễn thi, Danh sách chứng chỉ gửi về Học viện (Từ IIG)
31/01/2018
Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018
06/02/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2013 khối ngành kỹ thuật, liên thông cao đẳng chính quy khóa 2015 khối ngành kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 02/2018 (Các sinh viên đã thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp). Cụ thể sinh viên xem tại file kèm.

– Các trường hợp sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên làm đơn (mẫu chung) ghi đầy đủ thông tin (Mã SV, Họ tên, Số điện thoại…) nộp tại Văn phòng giao dịch Một cửa – Ô số 1 đến hết ngày 05/02/2018 để được xem xét giải quyết.

– Các sinh viên (học lại, học cải thiện của học kỳ 1 năm học 2017-2018) chưa được xét tốt nghiệp đợt này sẽ được đưa vào danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 sau khi điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018 cập nhật trên hệ thống.

Trân trọng ./.

Tải về:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐKTN

BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA + DANH SÁCH ĐỦ ĐKTN (02/01/2018)