Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2018
11/09/2018
Thông báo: V/v Mở tài khoản, phát hành thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (lần 2)
18/09/2018

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn, đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp sau khi có điểm học kỳ 2 và kỳ hè năm học 2017-2018 bao gồm: các lớp Đại học khóa 2014 các ngành kinh tế, các lớp Đại học chính quy từ khóa 2013 trở về trước, các lớp Cao đẳng chính, các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy… có nhu cầu xét tốt nghiệp trong tháng 10/2018 phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm).
  2. Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 sinh viên phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp.
  3. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký: Sinh viên nêu ở các mục trên nộp đơn tại Văn phòng một cửa (ô số 1- Giáo vụ) trước thứ 6 ngày 21/09/2018.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn xét tốt nghiệp