THÔNG BÁO V/v: Cung cấp thông tin về lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 trên trang qldt.ptit.edu.vn

KẾ HOẠCH: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông
15/11/2017
THÔNG BÁO V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu nợ học phí tính đến kỳ I năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội
29/11/2017

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hệ thống quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn) đã cập nhật lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018, các học phần thay thế tốt nghiệp của các Khóa từ 2016 trở về trước trên trang của cá nhân sinh viên.

Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống để xem lịch thi cụ thể của mình.

  • Sinh viên đăng nhập vào trang Quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn) bằng tài khoản cá nhân.
  • Chọn mục Xem lịch thi trên thanh công cụ để xem lịch của cá nhân.

Các trường hợp nếu có sai lệch về thông tin trên hệ thống so với file excel trong các thông báo của phòng Giáo vụ, sinh viên gửi email đến thầy Nguyễn Trung Hiếu – Phòng Giáo vụ để được xử lý: nthieu1@ptit.edu.vn.

Lưu ý: Danh sách thi là danh sách dự kiến từ danh sách lớp học phần chưa phải là danh sách đủ điều kiện dự thi. Sinh viên liên hệ với Giảng viên giảng dạy hoặc Trung tâm khảo thi & Đảm bảo CLGD (qua website của Trung tâm) để biết điều kiện dự thi của mình.

Trân trọng ./.