Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2018

Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018
06/02/2018
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 2015
06/03/2018
Show all

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2013 các ngành kỹ thuật

                           (các ngành KTĐTTT, CNTT, ATTT, CNKTĐ-ĐT, CN ĐPT)

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 01/03/2018 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2013 các ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ Đa phương tiện, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

  1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).
  2. Từ 14h00 ngày thứ Tư (07/03/2018), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMTND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

  1. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ (tháng 04/2018).
  2. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 17/03/2018.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

 

Tải về:

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp T3/2018