Thông báo V/v: Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng học chương trình tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017 thi đạt kỳ thi kiểm tra đầu vào

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
05/01/2018
Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2017-2018
11/01/2018

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

– Căn cứ quy định về đào tạo tiếng Anh và kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa 2017.

Phòng Giáo vụ thông báo Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng học tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017 đã thi đạt trong kỳ thi kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Các sinh viên khóa 2017 đã thi đạt trong kỳ thi kiểm tra Tiếng Anh A1 (có tổng điểm thang điểm 10 trên 4.0 và không có điểm kỹ năng nào dưới 30, xem công bố trên trang web của Trung tâm Khảo thí), có nguyện vọng chuyển học các học phần Tiếng Anh A11, A12, A21, A22 (không học theo nhánh A21->B12)  phải đăng ký điều chỉnh với Học viện.

2. Hình thức đăng ký điều chỉnh: Đăng ký nguyện vọng điều chỉnh online từ tài khoản cá nhân trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn (cụ thể xem hướng dẫn cụ thể đăng ký trên trang chủ http://qldt.ptit.edu.vn).

3. Nguyên tắc: Những sinh viên vừa thi đạt Tiếng Anh A1 sẽ đăng ký thời khóa biểu môn Tiếng Anh A21 trên hệ thống theo quy định từ ngày 12/01/2018 đến 16/01/2018 (như kế hoạch cho khóa 2017). Các sinh viên thi đạt nếu không học Tiếng Anh A21 phải đăng ký nguyện vọng để học Tiếng Anh A11.

4. Thời gian đăng ký nguyện vọng: Từ 12h00 ngày 09/01/2018 đến 17h00 ngày 10/01/2018.

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.