Thông báo: Về việc đăng ký dự thi theo chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 được miễn học miễn thi Tháng 08/2018
23/08/2018
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2018-2019
29/08/2018

Căn cứ kế hoạch số 621/KH-KT&ĐBCLGD ngày 28/08/2018 của Giám đốc Học viện về kế hoạch tổ chức đợt thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2014.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên khóa 2014 kế hoạch tổ chức thi đạt chuẩn đầu ra như sau:

  1. Đối tượng:

– Tất cả các sinh viên khóa 2014 chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Học viện.

  1. Kế hoạch đăng ký và Thi:

–  Thời gian đăng ký dự thi: Sinh viên có nguyện vọng đăng ký online từ 9h00 ngày 04/09/2018 đến 15h00 ngày 07/09/2018, trên trang http://qldt.ptit.edu.vn;

–  Thời gian nộp lệ phí dự thi: Sinh viên nộp lệ phí dự thi tại Văn phòng giao dịch một cửa – bộ phận Tài chính kế toán, từ ngày 10/09/2018 đến ngày 12/09/2018.

–  Mức nộp lệ phí:  200.000 đồng/sinh viên.

  1. Thời gian Thi:

–  Trong khoảng thời gian từ ngày 21/09/2018 đến ngày 24/09/2018 (Lịch và danh sách dự thi cụ thể sẽ có thông báo sau).

Trân trọng ./.

Tải  về: Toàn văn thông báo