Thông báo triệu tập Học viên, Sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2018-2019
29/08/2018
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cơ sở đào tạo Hà Nội (Tháng 09/2018)
06/09/2018

Thực hiện Kế hoạch 620/KH-HV ngày 28/08/2018 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019, Học viện thông báo triệu tập Học viên, Sinh viên tham dự buổi lễ như sau:

  1. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h30, thứ Sáu ngày 07/09/2018.
  2. Địa điểm: Hội trường A2, Cơ sở đào tạo Hà Đông.

III. Thành phần:

  1. Các lớp Nghiên cứu sinh, các lớp Cao học: Ban cán sự lớp.
  2. Các lớp hệ Đại học chính quy, cụ thể:

– Các lớp thuộc khóa 2014, 2015, 2016, 2017: Ban cán sự và Ban chấp hành Chi đoàn lớp.

– Các lớp khóa 2018 có lịch học buổi sáng ngày 07/09/2018 (Bao gồm: D18VT01,02,05,06,07,08; D18CN09,10,11; D18KT01,02; D18TT01,02; D18PT01,02; D18MR01,02; D18QT01,02): Ban cán sự và Ban chấp hành chi đoàn lớp.

– Các lớp khóa 2018 không có lịch học buổi sáng ngày 06/09/2017 (Bao gồm: D18VT03,04; D18CN01,02,03,04,05,06,07,08; D18KT03,04; D18PT03,04,05; D18MR03,04; D18QT03,04; D18TM01; D18AT01,02,03,04, D18DT01,02,03,04): Toàn thể sinh viên lớp.

– Các Tập thể lớp, các sinh viên có tên trong danh sách được khen thưởng năm học 2017-2018 và các tân sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh 2018 (phòng CT&CTSV sẽ có thông báo trực tiếp tới các Tập thể, cá nhân).

  1. Các lớp hệ ĐHTX, VLVH, Cao đẳng nghề: Ban cán sự lớp.
  2. Nội dung:

Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019; Tuyên dương và khen thưởng các Tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Học tập – Rèn luyện, trong Nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018; Tuyên dương tân sinh viên có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh 2018.

Học viện yêu cầu các Học viên, Sinh viên tham dự buổi lễ ăn mặc nghiêm túc, lịch sự theo đúng Nội quy, Quy định và có mặt đúng giờ.

Tải về: Toàn văn thông báo