Thông báo: Lịch thi tiếng anh tăng cường học kỳ 2 2017-2018

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D15CN, D15QT
08/05/2018
Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè 2018)
16/05/2018
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ kế hoạch tổ chức học các lớp Tiếng anh tăng cường của Trung tâm ĐTBCVT1, phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch thi các lớp Tiếng anh tăng cường học kỳ 2 năm học 2017-2018. Cụ thể sinh viên download file kèm
Trân trọng ./.
Tải về: