Thông báo: Kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2013-2018, khối ngành Kỹ thuật
24/04/2018
Thông báo: V/v Thay đổi địa điểm phổ biến, tập huấn đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2018 – 2019
27/04/2018

Kính gửi:    Các lớp sinh viên hệ chính quy học tập tại Cơ sở Hà Đông

Hiện tại, phòng Giáo vụ đã xử lý và cập nhật điểm của các sinh viên tính đến hết học kỳ 1 năm học 2017-2018 vào hệ thống quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn). Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu các sinh viên thực hiện các nội dung sau:

  1. Sinh viên đăng nhập hệ thống quản lý đào tạo để kiểm tra, rà soát lại kết quả học tập.
  2. Các trường hợp có thắc mắc về kết quả, sinh viên làm đơn đề nghị tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ) trước ngày 05/05/2018 để được giải quyết.

Lưu ý:

Kết quả học tập được Trung tâm KT&ĐBCLGD cung cấp và Phòng Giáo vụ tổng hợp tính đến ngày 23/04/2018 (kết quả kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2017-2018 đang xử lý).

– Kết quả học tập này là cơ sở để Học viện: Xét xử học vụ; Xét học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 và ghi nhận vào kết quả học tập toàn khóa của sinh viên.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu Ban cán sự các lớp phổ biến tới sinh viên trong lớp biết để chủ động theo dõi kết quả học tập cũng như kết quả xét xử lý học vụ, học bổng….

Trân trọng!