THÔNG BÁO: Kết luận của Hội đồng xét chuẩn đầu ra tiếng Anh – Đợt xét 1, tháng 06/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 18/06/2018)
07/06/2018
Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018
08/06/2018

Kính gửi:          Các sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2014

 

­­­­- Căn cứ Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy khóa 2014 tại Học viện (ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 của Giám đốc Học viện).

– Căn cứ Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Học viện;

– Căn cứ kết quả học tập và hồ sơ đăng ký xét chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học chính quy khóa 2014 của Cơ sở đào tạo Hà Nội (hồ sơ đăng ký đợt 1).

Ngày 06/06/2018, Hội đồng xét chuẩn đầu ra tiếng Anh – Cơ sở đào tạo Hà Nội đã họp xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 – tháng 06/2018 cho các sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2014. Căn cứ kết luận của Hội đồng, phòng Giáo vụ thông báo:

  1. Hội đồng xét Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của khóa Đại học chính quy 2014 (gồm 223 sinh viên kèm theo).
  2. Hội đồng xét Chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của khóa Đại học chính quy 2014 đối với 01 sinh viên đã nộp hồ sơ đăng ký xét chuẩn đầu ra do điểm chứng chỉ thấp hơn mức điểm quy định (danh sách kèm theo).
  3. Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ Sáu (15/06/2018) để được giải đáp.
  4. Đối với các sinh viên đã nộp hồ sơ Đợt 2 (tháng 05/2018), Học viện sẽ tổ chức xét chuẩn đầu ra cho sinh viên vào Đợt 2 – cuối tháng 06/2018.

Phòng Giáo vụ thông báo để các sinh viên có liên quan biết và thực hiện.

Tải về:

Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra đợt 1