Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên đã đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 2018
11/09/2018
Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp
11/09/2018

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) – Đợt 1 cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2018. Cụ thể:

  1. Đối tượng tập trung: Toàn thể sinh viên các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2018 các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật Điện tử truyền thông, Công nghệ KT Điện – Điện tử.
  2. Thời gian:

– Đối với các lớp có lịch học buổi sáng: 11h00 ngày thứ Tư, 26/09/2018. Bao gồm: D18CQAT1,2-B; D18CQCN1,2,5,6,11-B; D18CQDT1,2-B; D18CQVT1,2,5,6-B.

– Đối với các lớp có lịch học buổi chiều: 18h00 ngày thứ Tư, 26/09/2018. Bao gồm: D18CQAT3,4-B; D18CQCN3,4,7,8,9,10-B; D18CQDT3,4-B; D18CQVT3,4,7,8-B.

  1. Địa điểm: Hội trường số A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội.
  2. Nội dung: Giảng viên của Trung tâm GDQPAN – Trường Đại học SP TDTT Hà Nội cùng với phòng Giáo vụ: Phổ biến kế hoạch, nội dung của khóa học GDQP-AN (đợt 1), quán triệt ý thức học tập, giải đáp thắc mắc có liên quan…
  3. Yêu cầu đối với Ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên:

– Phổ biến trước kế hoạch học tập GDQP-AN – Đợt 1 (kèm theo) cho toàn thể sinh viên của lớp trên và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập. Trường hợp đã có chứng chỉ GDQP-AN hoặc do điều kiện sức khỏe, sinh viên phải làm đơn cùng với đầy đủ giấy tờ để chứng minh và nộp trực tiếp cho phòng Giáo vụ (Văn phòng Một cửa) trước ngày 25/09/2018.

– Ban cán sự tập hợp tất cả các ý kiến của sinh viên trong lớp cũng như đề xuất, kiến nghị của lớp gửi phòng Giáo vụ ngay trong buổi tập huấn;

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phụ lục: Kế hoạch đưa đón sinh viên khóa 2018 học tập GDQP-AN