Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo: Danh sách sinh viên D13, L15 khối kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 2/2018
01/02/2018
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2018
01/03/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018 (dự kiến). Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ thời khóa biểu đã công bố để đăng ký lịch học tập hợp lý cho bản thân theo kế hoạch của Học viện.

Cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Cập nhật 06/02/2018)

Danh sách lớp môn học/ học phần (06/02/2018)