Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 2015
06/03/2018
THÔNG BÁO V/v Nhắc nợ học lại và kế hoạch thu học lại tính đến kỳ I năm học 2017-2018
12/03/2018
Phòng Giáo vụ thông báo:
Ngày 19/03/2018
– Bổ sung môn thi Hệ thông thông tin kế toán trong kế hoạch thi lần 2 HK1 khóa 14,15,16
– Bổ sung Kế hoạch thi lần 2 các lớp học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2017-2018)
——————————————————————————————————————————–
Ngày 09/03/2018
– Kế hoạch thi lần 2 cho sinh viên các lớp khóa 2017 (được thi lần 2 ở học kỳ 1) và sinh viên các khóa khác (từ khóa 2016 về trước) vắng thi lần 1 có phép.
– Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại lớp riêng tổ chức trong kỳ 1.
Trân trọng

*Lưu ý: Danh sách dự thi, sinh viên theo dõi trên website TT Khảo thí &ĐBCLGD.

Tải về: Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cập nhật 19/03/2018)