Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 2015

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2018
01/03/2018
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018
09/03/2018
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018, P. GV thông báo Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp Cao đẳng khóa 2015. Đề nghị các sinh viên kiểm tra lịch thi của mình trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn hoặc xem file kèm.
Trân trọng ./.

Tải về:  Lịch thi các lớp cao đẳng khóa 2015