Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017-2018
12/12/2017
Thông báo: V/v Đăng ký học tiếng anh B1.1 cho các sinh viên khóa 2015 học kỳ 2 năm học 2017-2018
13/12/2017
Phòng Giáo vụ thông báo:
Ngày 28/12/2017
Cập nhật lịch thi điều chỉnh môn học Lập trình web nhóm 1,2,3,4, cụ thể sinh viên download file kèm.
 ————————————————————————————————–
Ngày 12/12/2017
Cập nhật lịch thi của các lớp sinh viên khóa 2017, điều chỉnh lịch thi môn học: Ngôn ngữ lập trình C++, cụ thể sinh viên download file kèm.
Sinh viên có thể xem lịch thi cá nhân trên trang qldt.ptit.edu.vn; lịch thi của khóa 2017 trên trang QLDT sẽ được cập nhật sau.
————————————————————————————————–
Ngày 22/11/2017
Cập nhật lịch thi điều chỉnh môn học Các hệ thống phân tán, Truyền dẫn số, Truyền sóng và ăng ten, cụ thể sinh viên download file kèm.
————————————————————————————————–
Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Chưa có khóa 2017) 11/12/2017-7/1/2018
Cụ thể sinh viên download file kèm
Các sinh viên bị trùng lịch thi đề nghị làm đơn xin hoãn thi tại Trung tâm khảo thí – Tầng G nhà A2.