Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)

THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017
27/12/2017
THÔNG BÁO Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kinh tế (các lớp D14QT, KT, MR) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16QT)
02/01/2018
Phòng Giáo vụ thông báo:
Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2): 11-12/01/2018
Cụ thể sinh viên download file kèm
Các sinh viên bị trùng lịch thi đề nghị làm đơn xin hoãn thi tại Trung tâm khảo thí – Tầng G nhà A2.
Trân trọng./.
Tải về:

Lịch thi các học phần thay thế tốt nghiệp (Đợt học 2)