Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D13DT
26/10/2016
Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017
16/06/2017
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017, cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp