Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cơ sở đào tạo Hà Nội (Tháng 09/2018)

Thông báo triệu tập Học viên, Sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện
31/08/2018
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2014 được chuyển đổi điểm Tiếng anh (Đợt T8/2018)
10/09/2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Đào tạo Hà Đông trong tháng 9 năm 2018 cụ thể như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 2. Sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo niên chế, được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử truyền thông; Kế toán; Marketing; Truyền thông Đa phương tiện và Quản trị kinh doanh.
 3. Sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 2015 và các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp.
 4. Sinh viên hệ Đại học Từ xa khóa 2014 và các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) và nộp cho phòng Giáo vụ tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 04/9/2018 đến hết ngày 12/9/2018.

 1. MÔN THI
 2. 1. Hệ đại học chính quy: Thi môn Cơ sở ngành, Chuyên môn và Chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 hoặc Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 2).
 3. Hệ Cao đẳng nghề thi các môn: Lý thuyết, Thực hành và Chính trị.
 4. 3. Hệ Đại học Từ xa thi các môn: Cơ sở ngành và Chuyên môn.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

 1. Thời gian thi:

1.1. Ngày 28/9/2018: 15h00, sinh viên tập trung học tập quy chế thi và làm thủ tục dự thi tại Hội trường Số 1, Cơ sở Đào tạo Đào tạo Hà Đông.

1.2. Ngày 29/9/2018:

 1. a) Sáng: Hệ đại học chính quy, đại học từ xa thi môn Cơ sở ngành. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Lý thuyết.
 2. b) Chiều: Hệ đại học chính quy, đại học từ xa thi môn Chuyên môn. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Chính trị

1.3. Ngày 30/9/2018:

 1. a) Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Chính trị. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Thực hành.
 2. b) Chiều: Hệ Cao đẳng nghề thi môn Thực hành.

 

 1. Địa điểm thi: Tại Giảng đường A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.