19/10/2017

THÔNG BÁO: V/v Thu học phí kỳ I năm học 2017-2018 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ cơ sở HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định 464/QĐ-HV ngày 16/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018 và thu […]
07/05/2011

Danh mục các quy định, văn bản về học phí, học bổng, lệ phí (7/5/2011 )

HỌC VIỆN THÔNG BÁO CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, LỆ PHÍ NHƯ SAU: 1/ Quy định về mức thu học phí, […]