06/09/2018

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cơ sở đào tạo Hà Nội (Tháng 09/2018)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
08/06/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/08/2018 Cập nhật: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp […]
29/12/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2): 11-12/01/2018 Cụ thể sinh viên download […]
15/11/2017

KẾ HOẠCH: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
23/10/2017

Thông báo: V/v Danh sách đủ điều kiện làm đồ án, chuyển hình thức thực hiện khối KTTN D13

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách 74 sinh viên D13 các ngành kỹ thuật thay đổi hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp, […]
03/10/2017

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp T10.2017

Kính gửi:       Các lớp sinh viên học kỳ cuối: D13AT,D13CN, D13VT, D13DT, D13 PT, E13CN, E13PT, L15CN, L15VT Căn cứ kế hoạch đào tạo năm […]
28/09/2017

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp D13,E13,L15 khối ngành kỹ thuật

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D13, E13 và L15 khối ngành Kỹ thuật Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của […]
07/10/2016

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT)

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, […]
13/09/2016

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 3 – Tháng 9 năm 2016)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Hệ cao đẳng, đại học chính quy đào tạo theo niên chế và hệ cao đẳng nghề   Ngày 23/9/2016:  Chiều: […]
10/09/2016

Thông báo kết luận xét ĐKDT, làm ĐATN các lớp D11VT, CN, ĐT, ĐPT

THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy […]