18/07/2018

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt […]
12/06/2018

THÔNG BÁO: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kỹ thuật (các lớp D14VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16VT,CN)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
08/06/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/08/2018 Cập nhật: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp […]
31/05/2018

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 05/2018

Kính gửi:            Sinh viên các lớp hệ chính quy CĐ, ĐH, LT các khóa trước Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp […]
18/05/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp tháng 05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 05 năm 2018 của Học viện cho các […]
24/04/2018

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2013-2018, khối ngành Kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học […]
16/04/2018

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (T4.2018)

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2019 (các ngành: ATTT, KT ĐTTT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 (các ngành: […]
09/04/2018

Thông báo kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp (D14QT, D14KT, D14MR và L16QT)

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D14 và L16 khối ngành Kinh tế Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh […]
30/03/2018

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 4/2018

Kính gửi:            Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2013 các ngành kỹ thuật Sinh viên các lớp hệ chính quy CĐ, ĐH các khóa […]
03/01/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành […]