15/11/2017

KẾ HOẠCH: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
09/11/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP (C15)

Các lớp: Cao đẳng chính quy khóa 2015 – 2018 (C15) Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 (Quyết định số 480/QĐ-HV ngày […]
09/11/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành QTKD   […]
06/11/2017

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2013-2017, khối ngành Kinh tế

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học […]
26/10/2017

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 10/2017

Kính gửi:   – Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2012, 2013 và các khóa trước – Sinh viên  các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH […]
23/10/2017

Thông báo: V/v Danh sách đủ điều kiện làm đồ án, chuyển hình thức thực hiện khối KTTN D13

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách 74 sinh viên D13 các ngành kỹ thuật thay đổi hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp, […]
09/10/2017

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 (Cập nhật 12/10/2017)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học (có đơn đăng ký xét tốt nghiệp theo quy […]
06/10/2017

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 10/2017

Kính gửi:   – Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2012 và các khóa trước – Sinh viên  các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH khóa […]
03/10/2017

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp T10.2017

Kính gửi:       Các lớp sinh viên học kỳ cuối: D13AT,D13CN, D13VT, D13DT, D13 PT, E13CN, E13PT, L15CN, L15VT Căn cứ kế hoạch đào tạo năm […]
28/09/2017

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp D13,E13,L15 khối ngành kỹ thuật

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D13, E13 và L15 khối ngành Kỹ thuật Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của […]