24/09/2018

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần thay thế Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2014

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kỹ thuật khóa 2014                     –   Sinh viên khóa 2012, 2013 các […]
11/09/2018

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp […]
10/09/2018

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 9/2018

Kính gửi:          Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2014 các ngành Kinh tế                            Sinh viên hệ chính quy ĐH, CĐ các khóa   […]
06/09/2018

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cơ sở đào tạo Hà Nội (Tháng 09/2018)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
09/08/2018

Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2014 khối ngành kinh tế (D14KT, D14QTDN, D14TMDT, D14MR); Liên thông khóa 2016 (L16QT) […]
18/07/2018

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt […]
12/06/2018

THÔNG BÁO: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kỹ thuật (các lớp D14VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16VT,CN)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
08/06/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/08/2018 Cập nhật: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp […]
31/05/2018

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 05/2018

Kính gửi:            Sinh viên các lớp hệ chính quy CĐ, ĐH, LT các khóa trước Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp […]
18/05/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp tháng 05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 05 năm 2018 của Học viện cho các […]