19/09/2017

Thông báo: V/v Danh sách phân lớp các lớp D17CQCN13-B, D17CQPT05-B

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp các lớp D17CQCN13-B, D17CQPT05-B. Cụ thể sinh viên download file kèm Trân trọng ./.   Tải […]
05/09/2017

Thời khóa biểu học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: 1- Cập nhật kết quả xử lý đơn của các sinh viên hệ niên chế, học 2 văn bằng (28/08/2017) […]
01/09/2017

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch học các môn Lý luận chính trị của khóa 2016, 2017 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:   – KHOA CƠ BẢN 1 (BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ) – PHÒNG HÀNH CHÍNH BẢO VỆ – CÁC LỚP SINH VIÊN […]
31/08/2017

THÔNG BÁO V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:    CÁC LỚP SINH VIÊN: ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG – Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học […]
14/08/2017

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2017-2018

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
02/08/2017

Thông báo: V/v Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 năm học 2016-2017, cho các đối tượng SV hệ niên chế, sinh viên hoãn thi có phép. Cập […]
28/07/2017

Thông báo: V/v Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 cho sinh viên hệ chính quy

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa Đủ điều kiện tốt nghiệp – […]
25/07/2017

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2017-2018

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
27/06/2017

Thông báo: V/v Học lại Giáo dục quốc phòng – An Ninh học kỳ phụ 2016-2017

Kính gửi:         Các lớp sinh viên đại học, cao đẳng chính quy  Căn cứ Quy chế, quy định đào tạo của Bộ Giáo dục […]
26/06/2017

Thông báo: Về việc Tổ chức lễ khen thưởng và trao học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức lễ khen thưởng và trao học bổng KKHT học kỳ 1 […]