11/01/2018

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2017-2018

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
09/01/2018

Thông báo V/v: Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng học chương trình tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017 thi đạt kỳ thi kiểm tra đầu vào

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; – Căn cứ quy định về đào tạo tiếng Anh và kết quả kiểm tra […]
03/01/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành […]
02/01/2018

THÔNG BÁO Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kinh tế (các lớp D14QT, KT, MR) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16QT)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
29/12/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2): 11-12/01/2018 Cụ thể sinh viên download […]
27/12/2017

THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch […]
26/12/2017

Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký Thử môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống đăng ký môn học sẽ mở cho các sinh viên khóa 2017 đăng ký thử từ 10h ngày […]
25/12/2017

Thông báo: V/v Sinh viên vi phạm đăng ký học kỳ 2 năm học 2017-2018

– Căn cứ vào quy chế, quy định hiện hành về tổ chức đăng ký môn học; – Căn cứ vào kết quả đăng ký […]
25/12/2017

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học viện; – Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng […]
22/12/2017

Thông báo: Danh sách các sinh viên D13 khối kỹ thuật còn thiếu hồ sơ xét ĐKTN

Phòng GV thông báo: Danh sách sinh viên D13 các ngành kỹ thuật còn thiếu thông tin về hồ sơ để xét ĐKTN (bản sao GKS, […]