14/11/2017

Thông báo V/v: Điều chỉnh lịch học ngày 20/11/2017 đối với các lớp khóa 2017

Kính gửi:   – KHOA CƠ BẢN 1 – PHÒNG HÀNH CHÍNH BẢO VỆ – CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2017   Căn […]
13/11/2017

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Chưa có khóa 2017) 11/12/2017-7/1/2018 Cụ thể sinh viên download file […]
13/11/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1): 29-30/11/2017 Cụ thể sinh viên download […]
13/11/2017

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 15/11/2017 Cập nhật bổ sung môn Đường lối các mạng của ĐCSVN – Kế hoạch thi lần 2 học kỳ […]
09/11/2017

THÔNG BÁO Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2017

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2017 như sau: Thời […]
02/11/2017

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở […]
26/10/2017

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 10/2017

Kính gửi:   – Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2012, 2013 và các khóa trước – Sinh viên  các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH […]
25/10/2017

THÔNG BÁO V/v: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ CĐ, ĐH, LT chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ năm 2017

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông […]
23/10/2017

Thông báo: V/v Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 2) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2017

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập […]
23/10/2017

Thông báo: V/v Danh sách đủ điều kiện làm đồ án, chuyển hình thức thực hiện khối KTTN D13

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách 74 sinh viên D13 các ngành kỹ thuật thay đổi hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp, […]