17/04/2018

Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D15 ngành Marketing

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D15 ngành Marketing Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2015 […]
16/04/2018

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (T4.2018)

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2019 (các ngành: ATTT, KT ĐTTT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 (các ngành: […]
16/04/2018

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2018-2019

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;                        – Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2014, 2015, 2016, […]
16/04/2018

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D15MR

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D15Marketing Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2018-2019 về việc phân chuyên […]
16/04/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên được xét Miễn học/ Miễn thi – chuyển đổi điểm các học phần Tiếng anh

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên các khóa 2015,2016,2017 được xét miễn học miễn thi, chuyển đổi  và công nhận điểm các […]
16/04/2018

Thông báo V/v: Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2017-2018 (Học kỳ hè năm 2018)

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
10/04/2018

Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (Tháng 04/2018

Kính gửi:       –   Các lớp sinh viên :  D14QT, D14KT, D14MR, LT16QT Sinh viên các khóa trước (theo học chế tín chỉ) chưa tích lũy […]
09/04/2018

Thông báo kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp (D14QT, D14KT, D14MR và L16QT)

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D14 và L16 khối ngành Kinh tế Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh […]
09/04/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét chuyển đổi điểm tiếng Anh. […]
30/03/2018

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 04/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp […]