11/01/2018

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2017-2018

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
09/01/2018

Thông báo V/v: Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng học chương trình tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017 thi đạt kỳ thi kiểm tra đầu vào

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; – Căn cứ quy định về đào tạo tiếng Anh và kết quả kiểm tra […]
05/01/2018

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:   – Các Khoa đào tạo 1 – Viện Kinh tế bưu điện – Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành – Các […]
05/01/2018

Thông báo V/v: Kế hoạch thu học lại của sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn

Căn cứ thông báo số 103/TB-GV ngày 3/11/2017 về việc tổ chức các lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước […]
25/12/2017

Thông báo: V/v Sinh viên vi phạm đăng ký học kỳ 2 năm học 2017-2018

– Căn cứ vào quy chế, quy định hiện hành về tổ chức đăng ký môn học; – Căn cứ vào kết quả đăng ký […]
25/12/2017

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học viện; – Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng […]
22/12/2017

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian tập trung phổ biến kế hoạch thực tập, tốt nghiệp

Kính gửi: Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành […]
22/12/2017

THÔNG BÁO V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học- miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 2, năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]
18/12/2017

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên Đăng ký dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa học 2017 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch số 1004/KH-HV ngày 13/12/2017 của Giám đốc Học viện về việc TỔ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa […]
18/12/2017

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2016-2017 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch […]