24/09/2018

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần thay thế Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2014

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kỹ thuật khóa 2014                     –   Sinh viên khóa 2012, 2013 các […]
24/09/2018

Thông báo V/v: Đăng ký học lại học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng khóa 2018

Kính gửi:          Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Thực hiện kế hoạch tổ chức học môn […]
21/09/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên được chuyển đổi điểm các học phần tiếng anh tháng 09/2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên các khóa 2015, 2016, 2017 được công nhận và chuyển đổi điểm các học phần Tiếng […]
20/09/2018

Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2017-2018, lịch thi tiếng anh tăng cường tháng 9/2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (học kỳ hè) năm học 2017-2018; Căn cứ […]
18/09/2018

Thông báo: V/v Mở tài khoản, phát hành thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (lần 2)

Kính gửi: –  Sinh viên các lớp Đại học chính quy, Liên thông  từ khóa 2016   Căn cứ kế hoạch số 563  /KH-TCKT ngày […]
11/09/2018

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp […]
11/09/2018

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2018

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập […]
11/09/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên đã đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 đã đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2018. Đề […]
10/09/2018

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 9/2018

Kính gửi:          Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2014 các ngành Kinh tế                            Sinh viên hệ chính quy ĐH, CĐ các khóa   […]
10/09/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2014 được chuyển đổi điểm Tiếng anh (Đợt T8/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa khóa 2014 được xét chuyển đổi, công nhận điểm các học phần Tiếng Anh đợt […]