18/07/2018

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017-2018. Cụ thể sinh viên download file kèm hoặc xem […]
18/07/2018

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt […]
13/07/2018

Thông báo: V/v Thay đổi phòng học ngày 14/07/2018

Căn cứ vào kế hoạch về việc tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018  đã được Lãnh đạo Học […]
29/06/2018

Thông báo: v/v Hủy các lớp học phần Hè 2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ vào việc đăng ký lịch học (Thời khóa biểu) hè 2018 của Sinh viên, Phòng Giáo vụ thông báo […]
19/06/2018

Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch học GDQP-AN kỳ hè 2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức học GDQP-AN kỳ hè 2018, Phòng Giáo vụ thông báo và tổ chức buổi phổ biến các nội dung […]
18/06/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên được xét Miễn học/ Miễn thi – chuyển đổi điểm các học phần Tiếng anh (Đợt 2 – 2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên các khóa 2014 được xét miễn học miễn thi, chuyển đổi  và công nhận điểm các […]
12/06/2018

Thông báo: V/v Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế […]
12/06/2018

THÔNG BÁO: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kỹ thuật (các lớp D14VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16VT,CN)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
08/06/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/08/2018 Cập nhật: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp […]
08/06/2018

Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (dự kiến), cụ thể sinh viên download […]