06/02/2018

Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018 (dự kiến). […]
01/02/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên D13, L15 khối kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 2/2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2013 khối ngành kỹ thuật, liên thông cao đẳng chính […]
21/01/2018

Thông báo: V/v Thay đổi giờ giảng môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Phòng Giáo vụ thông báo: Theo đề nghị của Giảng viên và Khoa Công nghệ thông tin. Môn học Cấu trúc dữ liệu và giải […]
11/01/2018

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2017-2018

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
09/01/2018

Thông báo V/v: Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng học chương trình tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017 thi đạt kỳ thi kiểm tra đầu vào

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; – Căn cứ quy định về đào tạo tiếng Anh và kết quả kiểm tra […]
05/01/2018

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:   – Các Khoa đào tạo 1 – Viện Kinh tế bưu điện – Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành – Các […]
05/01/2018

Thông báo V/v: Kế hoạch thu học lại của sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn

Căn cứ thông báo số 103/TB-GV ngày 3/11/2017 về việc tổ chức các lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước […]
03/01/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành […]
02/01/2018

THÔNG BÁO Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kinh tế (các lớp D14QT, KT, MR) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16QT)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
29/12/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2): 11-12/01/2018 Cụ thể sinh viên download […]