15/11/2017

KẾ HOẠCH: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
14/11/2017

Thông báo V/v: Điều chỉnh lịch học ngày 20/11/2017 đối với các lớp khóa 2017

Kính gửi:   – KHOA CƠ BẢN 1 – PHÒNG HÀNH CHÍNH BẢO VỆ – CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2017   Căn […]
13/11/2017

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 22/11/2017 Cập nhật lịch thi điều chỉnh môn học Các hệ thống phân tán, Truyền dẫn số, Truyền sóng […]
13/11/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1): 29-30/11/2017 Cụ thể sinh viên download […]
13/11/2017

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 15/11/2017 Cập nhật bổ sung môn Đường lối các mạng của ĐCSVN – Kế hoạch thi lần 2 học kỳ […]
09/11/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP (C15)

Các lớp: Cao đẳng chính quy khóa 2015 – 2018 (C15) Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 (Quyết định số 480/QĐ-HV ngày […]
09/11/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành QTKD   […]
09/11/2017

THÔNG BÁO Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2017

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2017 như sau: Thời […]
06/11/2017

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2013-2017, khối ngành Kinh tế

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học […]
02/11/2017

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở […]