23/05/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp của sinh viên hệ […]
23/05/2018

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D15MR

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các sinh viên đại học chính quy ngành Marketing khóa 2015 từ học […]
21/05/2018

Thông báo: V/v Đăng ký lớp học ôn và dự thi theo chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014

Ngày 21/05/2018 Cập nhật danh sách lớp ôn thi chuẩn tiếng anh đầu ra cho khóa 2014, cụ thể sinh viên download file kèm.   […]
21/05/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 21/05/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 21/05/2018 Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019; Căn cứ Kế hoạch coi thi tốt […]
21/05/2018

Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (T5.2018) – Cập nhật danh sách lớp (21/05/2018)

Kính gửi:       – Các lớp sinh viên: C15VT, C15KT và sinh viên đại học, liên thông CĐ-ĐH chính quy:  khối ngành Viễn thông, CNTT, sinh viên […]
18/05/2018

Thông báo: kế hoạch thu nợ học lại tính đến kỳ II năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 140/TB-HV ngày 19/03/2018 về việc tạm thu học lại, học cải thiện, học phí 2 văn bằng  kỳ II năm […]
18/05/2018

Thông báo: V/v Kế hoạch thu nợ học phí tính đến kỳ II năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 139/TB-HV ngày 19/03/2018 về việc tạm thu học phí kỳ II năm học 2017-2018, và thông báo số 262/TB-HV ngày […]
18/05/2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp tháng 05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 05 năm 2018 của Học viện cho các […]
18/05/2018

Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và Lịch học Học kỳ 1 năm học 2018-2019

xét tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định. Tổ chức họp giữa GVCN/CVHT và lớp sinh viên trước khi nghỉ hè: GVCN/CVHT các lớp […]
16/05/2018

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè 2018)

Căn cứ công văn số 23/GDQP ngày 15/5/2018 của Trung tâm GDQPAN – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch […]