20/09/2018

Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2017-2018, lịch thi tiếng anh tăng cường tháng 9/2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (học kỳ hè) năm học 2017-2018; Căn cứ […]
18/07/2018

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017-2018. Cụ thể sinh viên download file kèm hoặc xem […]
07/06/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 18/06/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 18/06/2018 Theo nguyện vọng của giảng viên (tham gia coi thi TNTH Quốc gia), căn cứ đề xuất của […]
01/06/2018

Thông báo V/v Điều chỉnh lịch thi môn tin học cơ sở 3 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp Tin học cơ sở 3 (các nhóm 01, 02, 03, 04, 06, 07) Về việc điều chỉnh lịch thi […]
09/03/2018

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 19/03/2018 – Bổ sung môn thi Hệ thông thông tin kế toán trong kế hoạch thi lần 2 HK1 […]
06/03/2018

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018, P. GV thông báo Kế hoạch thi học […]
29/12/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2): 11-12/01/2018 Cụ thể sinh viên download […]
12/12/2017

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 28/12/2017 Cập nhật lịch thi điều chỉnh môn học Lập trình web nhóm 1,2,3,4, cụ thể sinh viên download […]
23/11/2017

THÔNG BÁO V/v: Cung cấp thông tin về lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 trên trang qldt.ptit.edu.vn

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn) đã cập nhật lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018, các học […]
13/11/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1): 29-30/11/2017 Cụ thể sinh viên download […]