05/06/2018

Thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 2014

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh của khóa 2014, cụ thể sinh viên download file kèm Trân trọng ./. […]
14/05/2018

Thông báo: Lịch thi tiếng anh tăng cường học kỳ 2 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch tổ chức học các lớp Tiếng anh tăng cường của Trung tâm ĐTBCVT1, phòng Giáo vụ […]
19/12/2017

Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2017-2018, cụ thể sinh viên download file […]
02/08/2017

Thông báo: V/v Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kế hoạch thi phụ học kỳ 2 năm học 2016-2017, cho các đối tượng SV hệ niên chế, sinh viên hoãn thi có phép. Cập […]
28/07/2017

Kế hoạch thi tiếng anh tăng cường T07/2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi Tiếng anh tăng cường  tháng 07/2017, danh sách dự thi tiếng anh tăng cường. Cụ thể sinh […]
06/09/2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014 Ngày 08/09/2014 Cập nhật thay đổi lịch thi và lịch thi […]
13/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo: + Điều chỉnh lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ […]
03/10/2012

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013 Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & […]
13/09/2012

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2 – Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 2 […]
14/08/2012

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012) Ngày 24/8/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]